Mediation

Geschillen of problemen kunnen worden opgelost door mediation / bemiddeling of door de zaak via een gerechtelijke procedure tot een uitspraak te laten komen. Met name in het familierecht is mediation een succesvolle manier gericht op het belang van partijen om samen tot oplossingen te komen waarbij het belang voor de toekomst voorop staat. In dat geval tracht u met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen. Het kan daarbij gaan over echtscheiding, omgang, alimentatie of erfrechtelijke kwesties. Ik begeleid u als familiemediator daarbij op juridisch, relationeel en emotioneel gebied. Dat betekent dat ik bij een echtscheiding het verwerkingsproces op gang breng en u help met het verbeteren van de communicatie.
Als familiemediator houd ik daarbij, als neutrale derde, de belangen van partijen in het oog. Als de mediation tot overeenstemming leidt, wordt die vastgelegd in een overeenkomst, het (echtscheidings)convenant. Familiemediation is een beproefde methode om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Dat werkt niet alleen efficiënt, maar ook zijn de oplossingen vaak veel creatiever dan een uitspraak van de rechter. De kosten van mediation zijn dan ook een stuk lager dan die van een procedure. Het resultaat van mediation is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter. Partijen zijn het immers met elkaar eens. Dit is met name in de echtscheidingspraktijk belangrijk, de echtscheiding mag geen nadelige gevolgen hebben voor het ouderschap.

 

Als mediation geen uitkomst biedt, dan is het soms nodig een eigen advocaat in te schakelen. We praten dan over een procedure ‘op tegenspraak’. Wij bespreken samen wat nodig is in uw situatie. Als gespecialiseerd familierechtadvocaat probeer ik altijd eerst om met de advocaat van de wederpartij tot overeenstemming te komen. Het resultaat is dat er niet eindeloos geprocedeerd wordt en de kosten beheersbaar blijven. Mocht het zo zijn dat er geen overeenstemming kan worden bereikt, dan wordt alsnog een beslissing van de rechter gevraagd.

Kosten mediation
Voor mediation kan een vaste prijs afgesproken worden.
* Mediaton kost € 3.000,- exclusief btw en exclusief griffierecht voor:
• drie mediationgesprekken van 1,5 uur
• gespreksverslagen
• de alimentatieberekeningen
• het echtscheidingsconvenant
• het ouderschapsplan
• het verzoekschrift aan de rechter
• de officiële bevestiging van de echtscheiding
Mijn ervaring leert dat 80% van de cliënten het mediationtraject in drie besprekingen doorlopen. Gemiddeld staan binnen zes tot acht weken de belangrijkste afspraken op papier. Is meer tijd nodig om eruit te komen, dan geldt het uurtarief van € 225,– ex BTW.

Deze vaste prijsafspraak geldt niet voor ondernemers, echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en zaken met een internationaal karakter.
Niet inbegrepen: griffierecht rechtbank, kosten uittreksels burgerlijke stand, eventuele kosten notaris als de echtelijke woning aan één van beide echtgenoten wordt overgedragen.

Ook in mediationzaken bekijk ik of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Bij de beoordeling van de aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de kosten geldt een eenmalige eigen bijdrage van rond de € 55,00 of € 110,00 (afhankelijk van de hoogte van het inkomen).
Let op: de Raad zal achteraf beoordelen of een verleende toevoeging definitief wordt. De Raad voor Rechtsbijstand trekt een toevoeging in als blijkt dat degene met de toevoeging na definitieve afhandeling van de zaak een bedrag zal ontvangen van € 15.000,00 of meer.
Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor nieuwsberichten.

Interesse?
Neem contact op.

Ebbeng Advocatuur & Mediation

Hoekwal 11
5509 KJ Veldhoven

T: 040 – 254 67 75
F: 040 – 254 63 90

ebbeng@ebbeng-am.nl

4 + 7 =

Nadat u het contactformulier hebt ingevuld, vragen we u om – voordat u op VERSTUREN drukt – de uitkomst van de optelsom in te vullen. We voorkomen hier spam mee.