Specialismen

 
 
 • Personen- en familierecht
  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Omgang
  • Verbreking samenleving
  • Verrekening huwelijkse voorwaarden
  • Kinderontvoering
  • Kinderstrafrecht
 • Erfrecht
 • Bestuursrecht
  • Bezwaarschriften tegen de overheid
  • Planschadevergoeding
  • Ruimtelijke ordeningsprocedures